gallery/aap tot computer bewerkt

Werkplek Onderzoek & Ergonomisch Advies

Werkplek onderzoek geeft een helder beeld over werkhouding, zithouding en het gebruik van de werkplek. Op basis van een gedegen werkplek onderzoek geven we een persoonlijk ergonomisch werkplek advies. 

Bewustwording van houding en werktijd zorgt voor een betere gezondheid. 

Zitten is een veel besproken onderwerp en de gevaren van langdurig zittend werken worden steeds duidelijker. Veel van die onderzoeken wijzen uit dat een preventief werkplekonderzoek fysieke klachten als RSI of KANS (klachten aan armen nek en schouders) kan voorkomen.

Met ergonomisch werkplek advies leren we mensen om te gaan met hun werkplek, werktijd, werkhouding, zithouding en fysieke belasting. We gebruiken het werkplek onderzoek om direct  tot actie over te gaan. We stellen de werkplek in op de gebuiker. En geven aan de hand van het werkplek onderzoek advies over het gebruik ervan.