gallery/inc-data-pix-original-Homepageslider-advies

disclaimer voor www.mrhk.nl

Algemeen

MRHK, verleent u graag toegang tot de Website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MRHK en derden zijn aangeleverd. Wij behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte / orderbevestiging van MRHK.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MRHK.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2020 MRHK -  Gemaakt door Semias -  Powered by Sitellite CMS